8.9. 2021    

Stavba roku 2021: Porota zveřejnila letošní nominace

Celkem 33 nominací na tituly Stavba roku 2021 a 2 nominace na titul Zahraniční stavba roku 2021, byly oznámeny v pondělí 6. září 2021 na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže,

spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem

podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

 

Co přináší soutěžní přehlídka Stavba roku 2021?

Ve Stavbě roku vyhrávají nejen ocenění, ale všichni kdo se přihlásili. Přihláška byla pro přihlášené pouze prvním krokem k představení

svého stavebního počinu, nejen odborné veřejnosti, ale také krokem k seznámení široké veřejnosti, napříč všemi regiony.

Po celý rok soutěžní přehlídka seznamuje se všemi přihlášenými i oceněnými všechny, kdo chtějí o tom co nového, zajímavého a

nejlepšího stavitelství i architektura přinesli.

 

Spuštěno hlasování veřejnosti

Lidé mohou dát tradičně svůj hlas favorizované stavbě v hlasování veřejnosti od 1. 7. 2021 do neděle 17. 10. 2021 do 12:00, kdy bude

hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 18. 10. 2021 v Betlémské kapli v Praze.

Hlasování je možné ze všech přihlášených staveb.

 

Odborná porota Stavby roku 2021 opět pod vedením architekta Jana Vrany

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala letos ve složení: Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana

předseda poroty, Ing. Arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS

ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR).

Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb. Za Sbor expertů navštíví většinu staveb

spolu s porotou prof. Ing. Arch. Zděněk Jiran. Na cestě porotu doprovodil a všechny stavby zdokumentoval opět i filmový štáb.

 

Vyhlášení a udělení titulů Stavba roku 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pondělí 18. října 2021 již tradičně v Betlémské kapli v Praze a večerem provede Berenika

Kohoutová. Večer bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění

Stavba roku 2021 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2021.

 

Během večera bude, i v letošním roce, oceněna Osobnost stavitelství 2021. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby,

která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2021 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu

celého roku v České republice i v zahraničí. V letošním roce se můžete těšit na zcela výjimečnou výstavu všech přihlášených staveb,

která bude představena spolu s unikátním filmovým dokumentem.

Zdroj: asb-portal.cz