7.3. 2024     Hradec Králové

Slavnostní poklepání základního kamene kampusu Univerzity Karlovy

Zástupci Univerzity Karlovy, vlády ČR, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, zhotovitelů a další významní hosté dnes na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen druhé etapy stavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2). Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.

Představitelé Univerzity Karlovy přivítali významné hosty v čele s předsedou vlády ČR prof. Petrem Fialou a ministrem školství doc. Mikulášem Bekem před první budovou Kampusu UK v Hradci Králové, která byla dokončena v roce 2015. Právě v prostoru vedle Fakultní nemocnice již rostou obrysy budov druhé etapy stavby kampusu, kterou realizuje v konsorciu stavebních dodavatelů společnost SYNER. V rámci dostavby kampusu dojde k vybudování přes 40tis.  m2 čistých užitkových ploch pro výuku a výzkum a celkem přes 70tis. m2 užitkové plochy v jedné lokalitě.

Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávání zdravotnických odborníků i vědecké činnosti. Nicméně současnou nevýhodou obou fakult je rozptýlení výukových a vědeckých pracovišť v několika budovách po celém Hradci Králové. Spojením s již realizovanou první částí kampusu vznikne jedinečné centrum pro vzdělávání, výzkum a vývoj ve farmaceutických a medicínských vědách. Blízkost Fakultní nemocnice usnadní propojení teoretické výuky s klinickou praxí.

„Z vlastní zkušeností dobře vím, kolik složitých jednání se musí úspěšně završit, aby se podobně rozsáhlý projekt stal skutečností. Mám velkou radost z toho, že pomoci mohla i vláda. Snadnější výstavbu klíčových stavebních projektů pro vzdělávání od začátku řadíme mezi svoje priority. Živé vědy, vývoj léčiv a biotechnologie, jsou obory, které se dnes rychle rozvíjejí a zlepšují kvalitu našeho života. Rozvoj zdravotnických či biomedicínských oborů a vzdělávání expertů, kteří v nich budou působit, je významná investice do naší budoucnosti,“ uvedl předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala.

V menší Centrální budově budou sídlit děkanáty a technické zázemí obou fakult, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Výuková a výzkumná pracoviště budou v nově vystavěné větší Budově fakult, kde jsou navrženy nové posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, studentské laboratoře a praktikárny, ale také pitevny, společné vivárium, simulační centrum nebo lékárenský trenažér. 

„Ze stavebního hlediska je projekt MEPHARED 2 výjimečný v několika rovinách. Ač to možná na první pohled nevypadá, uvnitř budova nabídne několik stovek laboratoří, výukových a výzkumných pracovišť. Zajímavé je také to, co se nachází pod budovou. Jde o velké pole geotermálních vrtů určených pro vytápění, ale také i pro chlazení objektu. Vrtů je přes 120 a dosahují hloubky bezmála 200 metrů. Po dokončení MEPHARED 2 dojde díky nadzemním koridorům také k propojení s Fakultní nemocnicí i vedlejším objektem MEPHARED 1,“ vyzdvihl zajímavosti stavby JUDr. Robert Špott, jednatel SYNER.

„Pro Univerzitu Karlovu je poklepání na základní kámen pavilonu MEPHARED 2 významným aktem. Rodí se zde zázemí, kde univerzita v dohledné době nabídne svým studujícím i celé akademické obci, a to nejen z Královéhradeckého kraje, moderní výukový a výzkumný prostor pro oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd. Potenciál moderního pracoviště přiláká, věřím, řadu tuzemských a zahraničních studujících i nové zahraniční vědecké partnery a zajímavé projekty a výstupy zdejší činnosti tak přispějí k dalšímu rozvoji celé naší společnosti,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková.

Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude po dokončení v roce 2026 výjimečnou stavbou svého druhu, zajistí podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů a umožní tak kvalitní výchovu špičkových odborníků, zejména farmaceutů, lékařů, zdravotních sester a specialistů na laboratorní diagnostiku.