18.5. 2023     Vacenovice

Senioři získali nový domov přímo v centru obce

Od přípravy projektu, přes vytvoření dokumentace, zajištění financování, samotnou výstavbu až po finální dokončení nového multifunkčního komplexu uběhlo téměř deset let. Nyní se dvoutisícové Vacenovice mohou těšit z moderního multifunkčního domu a domova pro seniory.

„Jde o rozhlehlou stavbu, která má délku přes 68 metrů. Objekt je zajímavý především svojí koncepcí. Byty pro seniory jsou ve dvorním traktu, který se tváří jako samostatná budova. Tato část je s hlavním objektem spojena ve středu výtahem a schody. Třípodlažní budova vedle patnácti bytů pro seniory dále nabízí prostory pro dentistu, obvodního lékaře, poštu, společenský salónek a čtveřici obecních bytů,“ popisuje plně bezbariérový komplex Jiří Urban, stavbyvedoucí stavební společnosti SYNER.

Investorem projektu v hodnotě přesahující 40 miliónů korun byla obec Vacenovice. „Je to místo ve středu obce, vedle kulturního domu, hospody a školy. Dle mého názoru je to nejvhodnější. Dnešní senioři jsou aktivní lidé, zajímá je kultura, věci veřejné. Jsem moc ráda, že dům pro ně bude v obci tam, kde se všechno odehrává. Nehledě, že je zde velmi blízko do obchodů, na autobus, ale i do kostela, což je v naší křesťansky založené obci rovněž důležité,“ již dříve k probíhající výstavbě sdělila starostka Vacenovic Jana Bačíková. „Samozřejmě plánujeme i další rozvoj této malé, ale slibné lokality. Na velkém pozemku souběžně s domem nám vznikne parkoviště, za kterým bych ráda zbudovala dětské hřiště, které nám v obci velmi chybí,“ osvětluje starostka s přáním plánů výstavby.