8.6. 2022    

Rating ABF: Umístění je o odvaze, kvalitě a vytrvalosti

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) je integrovaná reference o kvalitě osob a firem ve stavebnictví a je doporučením pro výběrová řízení ve státní i privátní sféře. RABF se vydává od roku 2015 jednou ročně a shrnuje vždy výsledky hodnocení za posledních pět let. Jako podklad slouží až jednatřicet veřejných přehlídek a soutěží a individuálně organizovaných čtrnáct veřejných hlasování. RABF se zpracovává ve čtyřech kategoriích: 1. Inženýři a architekti, fyzické osoby, které na základě autorského práva a své autorizace zpracovali dokumentaci dokončené stavby; 2. Projektové kanceláře a ateliéry, právnické osoby, které zajišťovaly na základě obchodní smlouvy dokumentaci; 3. Výrobci a dodavatelé služeb pro stavebnictví a 4. Dodavatelé staveb. O letošním ročníku jsme si promluvili s Ing. Arch. Janem Fibigerem, CSc., předsedou správní rady Nadace ABF.

Proč právě Nadace pořádá rating? Odkud tento nápad vzešel? Jaké má ABF s ratingem plány do budoucna?

Nadace ABF letos již třicátým rokem organizuje celostátní přehlídku Stavba roku 2022, která je v mnoha směrech tou nejkomplexnější soutěží pro celý „building team“ stavby. Porota loni při návštěvě všech devadesáti staveb hodnotila výsledky práce investorů, projektantů i dodavatelů a hodnotila výsledky jejich činnosti při rekonstrukcích i novostavbách, od bytových domů přes vybavení měst až po průmyslové komplexy. Navštívila stavby dopravní i inženýrské, byla pozvána se „kochati“ krajinou. Přesto v České republice vznikla celá řada profesních, regionálních, materiálových, veletržních a dalších přehlídek, které si vydobyly své místo. RABF se stal jakousi přirozenou integrací tohoto širokého úsilí po kvalitě a dává šanci na systémové využití tohoto úsilí po kvalitě a inovacích. RABF je otevřen i pro ty přehlídky, které zatím stojí mimo. K dnešnímu dni se k RABF přihlásily tyto soutěže a přehlídky: Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu | Česká cena za architekturu | Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit- -Fasáda roku | Dopravní stavba roku | Dřevěná stavba roku | Stavba roku Plzeňského kraje | Stavba roku Zlínského kraje | Soutěž Karla Hubáčka | Stavba roku Královéhradeckého kraje | Stavby Karlovarského kraje | Stavba Ústeckého kraje | Stavba Vysočiny – Stavba kraje Vysočina| Stavba roku v Pardubickém kraji | Stavba roku Olomouckého kraje | Stavba Moravskoslezského kraje | Stavba Jihomoravského kraje | Tondach Pálená střecha | Úsporný dům. V oblasti výrobků a služeb se pak jedná o: Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu | Známka Ověřeno pro stavbu | Grand Prix ForArch | Grand Prix Mobitex | Zlaté medaile SVB | Nejlepší výrobce stavebnin roku.

Na čem se rating a jeho hodnocení zakládá a co vše je v něm zahrnuto? Jaké firmy a subjekty se v hodnocení objevují a na čem závisí jejich umístění?

Na předních místech figurují osoby a firmy, které pravidelně předkládají svoji práci veřejnému posuzování v celostátních, regionálních nebo profesních přehlídkách a na veletrzích. Z nich potom nejvýše jsou ti, kteří získají nejvyšší ceny, nebo i více různých ocenění, či hlasů veřejnosti. Pohyby v pořadí mezi jednotlivými léty jsou patrné z tabulárního vyhodnocení, kde se za každý rok i celkově za uplynulé pětileté období uvádí počet získaných bodů a celkové pořadí. Cílem RABF ale není jen získání tabulky nejúspěšnějších, ale sledování růstu kvality celého oboru a růstu počtu firem a osob, dosahující vysokou kvalitu své práce. Proto jsou výsledky rozděleny do čtyř úrovní, na které nadace vydává na požádání autorizovaný certifikát. Jsou vydávány s výrokem:

1. excelentní kvalita pro posuzované, kteří získali 4000 a více bodů, což v podstatě znamená, že získali tři až čtyři nejvyšší ocenění nebo větší počet různých cen;

2. výborná kvalita pro posuzované, kteří získali od 1000 do 3999 bodů, což v podstatě znamená získání jednoho až dvou absolutních vítězství, nebo většího počtu různých cen vypisovatelů, zvláštních cen či čestných uznání;

3. dobrá kvalita pro posuzované, kteří získali od 200 do 999 bodů, což znamená, že získali aspoň jedno nejvyšší ocenění nebo jedno či více zvláštních ocenění či čestných uznání;

4. osvědčení o účasti na veřejném posuzování, je dokladem pro ty, co minimálně jednou nebo i opakovaně dvakrát či třikrát předložili výsledky své práce do veřejného posuzování.

Kolik firem či subjektů figuruje v jednotlivých kategoriích ratingu? Jedná se o kompletní číslo firem a subjektů na českém stavitelském trhu?

RABF zahrnuje pouze ty osoby a firmy, které se zúčastnily některé z přehlídek do RABF zahrnutých soutěží, respektive jen ty osoby a firmy, které byly organizátory přehlídek evidovány a údaje o nich Nadaci ABF poskytnuty nebo byly dostupné z otevřených zdrojů v časopisech či na internetu. U autorských týmů nebo sdružení firem dodavatelů získává ocenění každý jednotlivě, podíl zásluhy na získaném ocenění se neposuzuje ani nedělí – hodnocením je výsledná kvalita staveb. V roce 2022 jsme tak posuzovali 2601 osob, autorů projektové dokumentace, 1239 projektových ateliérů a kanceláří a 1046 dodavatelů staveb. Což bylo cca o 13 až 15 % více než za minulé období a svědčí to o tom, že zájem realizátorů i investorů staveb o hodnocení jejich díla má stále, i navzdory covidu, rostoucí tendenci. U kategorie výrobců stavebních hmot a služeb pro stavebnictví je hodnoceno jen 110 firem. V této kategorii v posuzování došlo k poklesu o 9 % proti hodnocení v roce 2021, což bylo způsobeno již druhý rok absencí větších stavebních veletrhů a v nich udělovaných ocenění novým výrobkům.

Jaké firmy/subjekty letos uspěly? Lze v hodnocení vysledovat nějaký trend, který má vliv na umístění? Tušíte, co stojí za úspěchem umístěných?

První místo mezi 2601 inženýry a architekty obhájila dvojice autorů Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Na dalším místě skončil Martin Rajniš, který byl se svojí hutí v uplynulém roce aktivní v celé řadě přehlídek.

Prvenství mezi 1239 kancelářemi a ateliéry potvrdila SUDOP Praha, a. s., za trvale vysoké hodnocení v průběhu celého sledovaného pětiletého období. Druhé místo obhájila i AED projekt, a. s., která rovněž každoročně nechává posoudit své projekty. 3. místo obsadila kancelář ov architekti, s. r. o. První místo mezi 110 výrobci a dodavateli stavebních výrobků a technologií si udržel výrobce betonových prvků DITON, s. r. o., který si pravidelně nechává posoudit celou řadu svých výrobků. 2. místo získala společnost Baumit, spol. s r. o., která rovněž každoročně věnuje vysokou pozornost prezentaci svých novinek. Na 3. místo dosáhl HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. Již pravidelným vítězem hodnocení dodavatelů staveb je firma Metrostav, a. s. Ta získala rekordních 53 400 bodů a první místo drží ve všech posuzovaných ročnících díky tomu, že se prezentuje širokou typologickou škálou staveb realizovaných po celé České republice i v zahraničí. Na dalších místech se seřadily: HOCHTIEF CZ, a. s., Subterra, a. s., a SYNER, s. r. o., kteří pravidelně prezentují své dokončené stavby v soutěžních přehlídkách. U osob jde samozřejmě o autory nejvýše oceněných staveb, často těch, které uspěly i ve více přehlídkách a soutěžích, u firem je jistě významná velikost firmy, respektive její marketingová strategie na prezentování výsledků v různých formách přehlídek. Pro zadávací řízení proto Nadace vydává již výše zmíněná ocenění ve čtyřech kategoriích: Excelentní kvalita byla dosažena 86x, výborná kvalita 639x, a dobrá kvalita dokonce 1919x. To jsou všechno osoby a firmy, které získaly nějaké ocenění za kvalitu své práce v uplynulých pěti letech a mohou se jí chlubit. Kvalita dle této statistiky zatím každoročně roste.

Lze díky ratingu vysledovat tendence na českém trhu? Například jak si české stavebnictví vede, jakým problémům stavebnictví čelí či jaký je současný vývoj?

Ano, zdá se, že kvalita, respektive zájem o její prezentaci na českých stavbách, ale i těch realizovaných s českou účastí v zahraničí, má stále rostoucí tendenci. Tento trend lze sledovat u celé řady typologických druhů staveb, v investicích, které jsou financovány z veřejných i ze soukromých zdrojů. Rostoucí péče je věnována okolí staveb a veřejnému prostoru obcí a tradičně vysoká je kvalita rekonstrukcí a při obnově památek. Teprve v posledních letech se začíná objevovat větší počet staveb pro bydlení, které by přinášely novou architektonickou a konstrukční hodnotu – konečně tento trend odráží fakt, že bydlení (rodinné domy stejně jako bytové, zejména nájemní domy) jaksi stálo až za horizontem hlavního zájmu.

Jak se na ratingu podepsaly uplynulé dva roky a celá situace kolem koronaviru? Očekáváte, že by mohla mít na stavebnictví zásadnější vliv probíhající válka na Ukrajině?

Stavebnictví je v reakcích na společenské a ekonomické změny poměrně velmi konzervativní. Dokončené stavby byly zahájeny před třemi, některé dokonce před pěti lety, to nemluvím o jejich projekci a době jejich schvalování, a tak dodavatelské oslabené kapacity se na kvalitě posuzovaných prací zatím příliš neprojevily. Lze spekulovat, co s kvalitou udělá nedostatek pracovníků, růst cen a nedostatek některých materiálů a výrobků a následně třeba i pokles investiční aktivity. Ta zatím zejména díky veřejné sféře spíše táhne celkovou ekonomiku v České republice. Nové úkoly, jako je GreenDeal, Renovační vlna či Plán obnovy, dávají naději na trvalou společenskou objednávku rostoucí kvality doplňovanou postupující digitalizací prezentovanou Stavebnictvím 4.0. Lze si proto jen přát, aby nesmyslný válečný konflikt na Ukrajině co nejdříve skončil a mohli jsme se věnovat ve stavebnictví úkolům, na které jsme se cítili připraveni.

Jakou radu byste dal firmám a subjektům, které neuspěly v ratingu dle svých představ či na trhu teprve začínají?

Tajný tip, jak se vyšvihnout v RABF, neexistuje, zrovna jako neexistuje tajný tip, jak se dostat mezi nejlepší stovku WTA žebříčku nejlepších světových tenistek, a při tom se to daří. Je to o kvalitě a práci a odvaze účastnit se různých srovnávání dosažených výsledků. Přitom vyhrát neznamená jen získat Titul či Grand Prix v soutěžní přehlídce a body do ratingu, ale nejprve zařadit se do pelotonu. Získat nejprve osvědčení o účasti a s ním prvních 30 až 50 bodů a pak v dalších letech získat první ocenění, být členem úspěšného týmu, a potom ten tým postavit kolem sebe. RABF by v tomto ohledu měl pomoci i k zisku dalších zakázek. A pak samozřejmě nezbývá než v kvalitě vytrvat.

Je ještě něco jiného, co byste rád dodal?

Dovolil bych si zdůraznit důležitost systémové změny, před kterou podle všeho stavebnictví České republiky stojí – tedy Stavebnictví 4.0. Tato změna by měla pomocí nových, zejména digitálních technologií a umělé inteligence postupně zvýšit produktivitu a snížit časovou náročnost v přípravě a realizaci staveb, ale i nově zabezpečit rostoucí požadavky na kvalitu a hygienu, vnitřní a vnější vystavěné prostředí, energetickou úspornost staveb, udržitelnost takovýchto trendů posuzovanou v celoživotním cyklu stavby až po recyklovatelnost materiálů po rekonstrukci či demolici stavby, to vše ve jménu stabilizace podmínek na naší planetě Zemi.

AUTOR: REDAKCE VE SPOLUPRÁCI S ING. ARCH. JANEM FIBIGEREM, CSC.

FOTO: ARCHIV SYNER, s.r.o.

ZDROJ: Realizace staveb