27.1. 2021    

Otevřený dopis Josefu Šedlbauerovi – výzva k omluvě

Vážený pane zastupiteli, společnost SYNER Group a.s., si za dobu své existence již zvykla na to, že se její jméno stává zneužívaným nástrojem politických bojů. Obvykle na tyto projevy nereagujeme, neboť nechceme zbytečně plýtvat energií na polemiky, které mohou být vnímány jako aktivní zásahy do politického boje, o což nestojíme.

Jsou však případy, kdy přitom dochází k protiprávní dehonestaci naší společnosti od politiků, kteří neváhají zveřejňovat nepravdivé informace jen proto, aby se účinně zviditelnili a pošpinili nejen své politické konkurenty, nýbrž i naši společnost. Proti takovým projevům se naše společnost ohradit musí.    

Sem spadá obsah Vašeho článku zveřejněného na str. 12 lednového vydání Zpravodaje^Liberec, pod názvem Jaký byl Liberec v roce 2020, v němž mj. uvádíte:

Za éry Jiřího Kittnera firma Syner dostala od města zdarma pozemky kolem Papírového náměstí s podmínkou zbořit staré domy, které tam stály. Prý by to pro město bylo moc drahé. Loni město tyto pozemky získalo zpět, ale dalo za ně 2,5 hektaru svých zastavitelných pozemků na Kunratické a ještě doplatilo 2,3 milionu korun.. 

Vámi uvedené informace jsou zcela lživé. Naše společnost může doložit, že většina pozemků, které byly součástí Vámi zmíněné směny s městem Liberec (Město), nezískala žádná ze společností skupiny SYNER od Města, nýbrž od třetí osoby a nikoli bezúplatně, ale za cenu tržní. Od Města byly získány jen části dvou ze směňovaných nemovitostí. Ani v jednom případě však nešlo o převod bezúplatný, nýbrž za cenu tržní a vyšší, než dle nynějšího ocenění při směně s Městem. Jen jeden z nich se pak uskutečnil v době, kdy funkci primátora zastával Ing. Jiří Kittner - viz přiložená kupní smlouva. 

Vaše lživé informace navozují dojem, že naše společnost dosáhla nelegitimního zisku tím, že bezúplatně získané pozemky vrátila městu za úplatu. Proti takovým dezinformacím významně poškozujícím naši společnost se důrazně ohrazujeme. 

Informace odpovídající realitě jste si mohl lehce ověřit, namísto toho šíříte tzv. fake news, které otravují společenskou atmosféru, a to nejen ve vztahu k naší firmě. 

Tímto Vás vyzýváme, abyste na stejném místě publikace Vašich lží bezodkladně vyjádřil společnosti SYNER Group a.s. odpovídající omluvu a nadále se zdržel projevů protiprávně dehonestujících naši společnost. 

představenstvo společnosti

SYNER Group a.s.

Příloha: jediná kupní smlouva „z éry Jiřího Kittnera“ z 16.3.2010