3.8. 2018     Brno

Nová víceúčelová sportovní hala v Modřicích rozšíří možnosti zájmové činnosti ve městě

Prostory nové haly nabídnou možnosti pro sport, kulturu i relaxační a zájmovou činnost.

Výstavba víceúčelové sportovní haly v Modřicích je dlouhodobý projekt, jehož počátky sahají do února roku 2011. Městu se tehdy podařilo vyjednat se členy místního sdružení Tělovýchovné jednoty Sokola Modřice převod jejich majetku do majetku města za účelem vybudování nového adekvátního kapacitního zařízení pro sportovní a kulturní vyžití všech obyvatel Modřic a blízkého okolí.

Cesta k zahájení výstavby byla zdlouhavá

Převod majetku ze Sokola na město trval téměř tři roky, vedením České obce sokolské v Praze byl schválen teprve ke konci roku 2013. Proto přípravy na výstavbu nového sportovně-kulturního areálu mohly začít až v roce 2014.

Byl vypracován investiční záměr za účasti a oslovení všech dotčených spolků a skupin ve městě. V následujícím roce byla vyhlášena architektonická soutěž na výstavbu zmíněného areálu, která byla ukončena v říjnu 2015. Následovalo okamžité vyhlášení soutěže na dodavatele projektové dokumentace. Loni v létě získalo město stavební povolení a zahájilo výběrové řízení na dodavatele díla, které bylo ukončeno letos v červnu. Dne 25. června 2018 zastupitelstvo města schválilo smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení, se Sdružením pro výstavbu sportovní haly Modřice, SYNER s. r. o. a MORAVOSTAV Brno, a. s. Smlouva o dílo byla podepsána 13. července.

Stavba bude zahájena 1. srpna 2018 a termín dokončení stavby je naplánován na druhou polovinu října roku 2019 tak, aby další zimní sezona mohla proběhnout již v novém sportovně-kulturním zařízení.

Nové prostory nabídnou tři hrací plochy, taneční sál či ubytovnu

Hala se skládá z hrací plochy o velikosti 25 x 45 m, tu bude možno rozdělit na tři samostatné hrací plochy o velikosti 15 x 25 m, což je dostatečná plocha pro většinu míčových sportů. Rozčlenění plochy napomohou ze stropu spouštěné mobilní síťové zábrany. Kapacita pro diváky na sezení bude 200 míst.

Pro zkoušky a aktivity tanečních a hudebních kroužků a skupin poslouží nový „zrcadlový“ taneční sál. Svůj prostor najdou v novém areálu i aktivity, jako je ping-pong nebo cvičení žen a další. V areálu nebude chybět posilovna a malý plavecký bazén pro výuku plavání dětí z MŠ a nižších ročníků základní školy. Stávající restaurace projde kompletní rekonstrukcí a její dříve nevyužívané prostory v horních patrech město přebuduje na ubytovací pokoje o celkové kapacitě 40 až 60 míst.

Areál bude sloužit škole, školce, zájmovým organizacím a městským akcím

Prostory nové haly využije zejména v dopoledních hodinách pro výuku tělesné výchovy základní škola, která tak bude moci přesunout tuto výuku z dosavadních odpoledních hodin na dobu dopoledne, neboť v hale mohou cvičit i tři třídy v jednu dobu. Využívat halu bude i mateřská škola a místní spolky – Sokol, kopaná, nohejbal, taneční skupina X-trim, pionýr, skauti a další. V objektu budou pořádány i kulturní akce města, jako je například obecní ples a či akce dalších místních spolků a organizací.

Exteriéry areálu se budou proměňovat – z hřiště bude v zimě kluziště

Součástí nového areálu jsou též dva stávající venkovní antukové kurty, k nim přibude nový antukový kurt a jedno víceúčelové hřiště s umělým povrchem s možností volného přístupu občanů.

V zimním období bude možné toto hřiště proměnit na kluziště. Nedílnou součástí areálu bude také umělá hrací plocha u základní školy. I v zimním období tak bude ve městě pětice sportovišť k využití pro všechny základní druhy sportů. V rámci budované haly dojde i na výstavbu nových parkovacích stání, těch bude v těsné blízkosti haly více než sedm desítek.

Zdroj: Brněnský deník