21.11. 2018     Stráž pod Ralskem

Nová technologie dekontaminační stanice v provozu

Za účasti náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandry Rudyšarové, ředitele státního podniku DIAMO Tomáše Rychtaříka, jednatele dodavatelské společnosti SYNER Roberta Špotta a dalších hostů proběhlo ve čtvrtek 29. listopadu slavnostní zahájení provozu technologie Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6.

Technologie NDS 6 je od roku 2001 součástí komplexu vzájemně propojených sanačních technologií a je nezbytná k sanaci následků chemické těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Její význam spočívá především ve schopnosti zpracovávat kontaminované roztoky s nižšími koncentracemi kontaminantů. Těchto roztoků bude s pokračující sanací postupně přibývat.

„Věřím, že tato investice environmentálního charakteru, která je součástí celého komplexu unikátních sanačních technologií, bude mít významný podíl na dokončení sanace horninového prostředí a zajistí tak trvalé využití rozsáhlé zásobárny pitných vod v severočeské křídě,“ uvedla náměstkyně Alexandra Rudyšarová. „Těší mne, že rozsáhlá rekonstrukce technologie NDS 6 byla úspěšně dokončena. Tato technologie umožňuje zpracování zbytkových technologických roztoků o nižší koncentraci kontaminantů a tím uvolnění kapacity ostatních sanačních technologií pro efektivní zpracování roztoků s vyššími koncentracemi kontaminantů. Výstup z technologie NDS 6 tedy splňuje i podmínky pro vypouštění do vodoteče. Rekonstrukce této technologie přispěje k dokončení sanace v plánovaném termínu,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Rekonstrukci technologie NDS 6 zahájila společnost „DIAMO – NDS 6“ s vedoucím společníkem SYNER, s.r.o., a společníkem KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., dne 15. 5. 2017. Dokončené dílo bylo protokolárně převzato 5. 10. 2018 a následná závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem Ministerstva průmyslu a obchodu proběhla 11. 10. 2018. “Pro naši společnost šlo o několikátou ekologickou stavbu, konkrétně do areálu podniku DIAMO jsme se vrátili po dvou letech. Zajímavostí bylo, že na takto objemově velkou a technologicky náročnou stavbu připadal samotný termín zhotovení necelý jeden a půl roku. Jsem rád, že se vše podařilo zrealizovat a naší prací jsme mohli přispět k rychlejší regeneraci krajiny,“ sdělil Robert Špott, jednatel stavební společnosti SYNER.

Celkové výdaje na realizaci stavby byly ve výši 866 490 639,33 Kč bez DPH. Provoz rekonstruované technologie bude zajištěn do snížení kontaminace podzemních vod na úroveň, která zaručí trvalou využitelnost zásob pitných podzemních vod v severních Čechách na Českolipsku. Očekává se, že tohoto stavu bude dosaženo kolem roku 2037.