4.10. 2023     Mladá Boleslav

Nejmodernější bioplynová stanice v ČR se chystá do ostrého provozu

Již na konci listopadu letošního roku by do skutečně ostrého provozu měla přejít nejmodernější bioplynová stanice v Mladé Boleslavi. Investorem projektu je společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV z rakouské skupiny BRANTNER green solutions, dodavatelem bioplynky byla společnost SYNER.

Po téměř ročním zkušebním provozu jsou odladěny všechny provozní parametry a stanice je připravena přijímat ročně min. 25 tis. tun biologicky rozložitelných odpadů, ze kterých dokáže vyprodukovat až 5 mil. m3 bioplynu. Ten by mohl v České republice do roku 2030 nahradit 10 až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu. Unikátní technologie si poradí se zbytky potravin a celou řadou odpadů rostlinného i živočišného původu. Energie z odpadu se zde promění v zelený biometan, který je skrze vlastní čerpací stanici bioCNG využíván jako pohon aut svážejících odpady i autobusů MHD.

„Jsem velice rád, že je to právě skupina společností COMPAG, která na českém trhu strategicky naplňuje tímto projektem cíle EU na využívání odpadů a cirkulární ekonomiky,“ říká Radek Lizec, jednatel společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV.  Tento „zelený“ projekt je opravdu velmi důležitý pro budoucnost životního prostředí. Tím, že se bude v dopravě více využívat biometan, se uspoří se nejen produkce emisí CO2, ale dojde i k snížení jiných provozních parametrů, jako je hlučnost či náklady na celkový provoz. „Jsme velice pyšní na tento projekt i v návaznosti na využití vyrobeného biometanu v naší městské hromadné dopravě. Odpad, který vzniká z produkce odpadů domácností občanů města Mladá Boleslav, najde další využití“, řekl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav. „Flotila autobusů na bioCNG postupně zcela nahradí veškerou techniku s pohonem na fosilní paliva. Zpracovávat se budou i přebytky biometanu. Ty se vtlačí do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce emisí CO2“, doplnil Radek Lizec.

Ještě než došlo k symbolickému přestřižení slavnostní pásky, za možnost stát u vzniku této jedinečné stavby a být pod realizací podepsán, poděkoval Lukáš Urban, představitel generálního dodavatele společnosti SYNER. O kvalitě projektu a provedení vypovídá také již získané první odborné ocenění. V minulých dnech projekt obdržel zvláštní cenu v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023 a to za unikátní technologické řešení zpracování biologického odpadu moderními technologiemi s ochranou životního prostředí. Navíc je tato výjimečná stavba nominována na cenu Podnikatelský projekt roku 2023 vyhlašovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zajímavá je totiž i praktická část projektu, který je tvořen 17 technologickými celky. Auto s odpadem se zváží, vjede do haly a vyloží ho do příjmové jímky. Šnekovým dopravníkem je dávkován do třídící linky. Zde se oddělí obalový materiál a inertní frakce, jako je písek, sklo nebo kámen. Třídící linka je jednou z nejdůležitějších součástí technologického řešení a dokáže účinně odloučit biologicky nerozložitelné materiály, jako jsou např. plasty, kovy či sklo. Po pasterizaci bez nežádoucích patogenních mikroorganismů je tento materiál přečerpán do fermentorů a dochází k produkci bioplynu. Bioplyn pak zajišťuje i energetickou soběstačnost celého provozu BPS. Cirkulární smyčku uzavírá výroba certifikovaných hnojiv pro využití v zemědělství.