21.8. 2023    

Na stavebním trhu působí již dvaatřicet let: SYNER oznámil předběžné výsledky hospodaření minulého roku, které ovlivnily rekordní objemy práce

Společnost SYNER, ze které postupně vznikla stavební, developerská a investiční skupina, má kořeny založení v srpnu roku 1991. Již déle jak dvě dekády patří mezi TOP 10 nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Současně v tuzemsku realizuje vlastní developerské projekty, spravuje trojici kancelářských objektů či investuje do start-upů. Hlavním pilířem však i nadále zůstává stavebnictví a značka SYNER, která za uplynulý rok hlásí rekordní výsledky.

„Náš fiskální rok je oproti kalendářnímu posunutý o čtvrtletí, a přestože tedy jde zatím o předběžná čísla, už nyní vidíme rekordní hodnoty. Samotný obrat SYNER očištěný o podíly ve sdruženích překonal 5,8 miliardy korun, naše ziskovost se přitom pohybuje v nižších jednotkách procent dle tržního standardu stavebního odvětví. Vedle tohoto progresu dlouhodobě pracujeme na posilování realizačních týmů. Za posledních pět let zaznamenáváme nárůst vlastních lidí o téměř čtvrtinu na v průměru 400 kmenových zaměstnanců,“ shrnuje jednatel SYNER Robert Špott a dodává: „Evidujeme obrovskou rozmanitost a rozsah projektů, které jsou rozesety po celé republice. Máme pobočky v Praze, Brně a Liberci a toto sice přináší řadu pozitiv, ale výrobní potenciál není neomezený a kapacity našich lidí jsou naplno vytížené.“ 

SYNER si je dobře vědom, že za růstem ukazatelů stojí i celorepublikový vzestup cenové hladiny, ale i tak dokáže vypozorovat reálný nárůst počtu i hodnoty realizovaných staveb. „Jenom v současné době máme rozestavěných šest obrovských zakázek v Praze, Nýřanech či v Liberci v celkové hodnotě přes 9 miliard korun a dalších třicet rozpracovaných staveb za čtyřiadvacet miliard korun ve všech koutech republiky. Oproti konkurenci jsme v minulých letech téměř nestavěli pro veřejný sektor, protože privát nám byl vždy blízký a nechceme od našich investorů odcházet,“ říká Špott a pokračuje: „Letošek však skladbu našich projektů ovlivňují dvě významné stavby a to nový nemocniční pavilon v Liberci a objemově největší zakázka v historii naší firmy s hodnotou přes 5 miliard korun, kterou je výstavba královéhradeckého kampusu.“ Fokus na soukromé investory pak podtrhuje např. výstavba bytových komplexů na pražském Žižkově Parková čtvrť či nedaleký Hagibor pro developerské skupiny Central Croup a Crestyl nebo nedávno zprovozněný polygon automobilky BMW v Sokolově, kde SYNER postavil a spravoval stavební a provozní objekty.

Skupina SYNER energii a potenciál svých lidí směruje také do vlastních developerských aktivit. Letos v Liberci dokončí první dvě etapy bytového projektu Nový Perštýn a připravuje výstavbu „nové městské čtvrti“ pod názvem Nová Kunratická, v pražských Letňanech na podzim zahájí stavbu bytového domu Letnian s unikátním systémem financování a současně investovala do dvou bytových projektů, které vyrostou na stanicích metra, v Plzni je před zahájením bytový dům Šumavská Gate.

„Před lety jsme se vydali na cestu transformace a naše lidi postavili před řadu výzev. Víme, že to vyžaduje značné úsilí, jednotné nasazení a především otevřené myšlení všech našich zaměstnanců, kteří si zaslouží poděkování za to, s jakým nasazením pro firmu pracují,“ uvedl Špott hodnoty, kterých si firma váží. Do práce stavařů se promítají nové trendy v digitalizaci, kdy investoři čím dál více vyžadují práci s metodikou BIM (pozn. Informační model budovy), v zorném poli je trend modulárních dřevostaveb CREE. Dle zadání investorů jsou také objekty realizovány tak, aby získaly certifikaci udržitelných standardů Breeam či Leed, přičemž i firma jako taková postupně zapracovává požadavky pro zatím nepovinný reporting CSRD (pozn.: směrnice Corporate Sustainability Reporting). Doposud se skupina SYNER otázce společenské odpovědnosti věnovala především prostřednictvím vlastní Nadace SYNER, která v duchu svého motta „pomáhat potřebným“ přispívá lidem, kterým se ve stávajícím systému jinde pomoci nedostává.