7.4. 2020    

České stavebnictví před Covid-19

Společnost CEEC Research představila další ze svých Kvartálních analýz českého stavebnictví. Je sestavena ze 101 uskutečněných telefonických a osobních interview s představiteli klíčových stavebních společností a z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek z konce ledna 2020. Michal Vacek, ředitel společnosti, v úvodu uvedl, že zmíněná interview se uskutečnila v průběhu ledna a února letošního roku, proto jsou data týkající se budoucího vývoje platná k 15. únoru. Aktuálně se připravuje mimořádná studie, která má být dokončena začátkem dubna.

Analýza byla zaměřena nejen na sumární vývoj stavebnictví, ale na jeho specifické části, například na podmínku podílu kmenových zaměstnanců při účasti na veřejných zakázkách, připravenost na využití BIM aj. Ve vybraných citacích z analýzy, nelze hledat odpověď na významné změny, které stavebnictví postihly v důsledku virové pandemie, ale poslouží jako měřítko dopadu probíhajícího poklesu ekonomické činnosti, a tedy i stavebnictví. Některé poznatky z analýzy však pandemie neovlivní.

Michal Vacek, ředitel společnosti, CEEC Research, s.r.o.:

Ve stavebnictví v posledních letech sledujeme trend, kdy se stavební produkce stále snižuje až téměř ke stagnaci, stejně jako tržby, které ale klesají mírnějším tempem. Do dalších let můžeme očekávat, že se tato situace nebude měnit a tento trend bude i nadále pokračovat.

Podle dat ČSÚ v roce 2019 vzrostla stavební produkce o 2,3 %. Pozemní stavebnictví vzrostlo o 2,0 % a inženýrské stavebnictví dokonce o 3,4 %. Podle našich průzkumů byli ředitelé stavebních firem mírně optimističtější a počítali s růstem ve výši 2,7 %.

Zavedení BIM do roku 2022

Více jak polovina stavebních firem se domnívá, že MPO nestihne do roku 2022 připravit všechny potřebné podklady pro správné fungování metodiky BIM (56 procent). K částečné připravenosti se přiklání 37 % dotázaných. V dodržení termínu potom věří necelá desetina (7 procent).

Robert Špott, jednatel, SYNER, s.r.o.:

S metodikou máme dobré zkušenosti a jsem její zastánce, některé zakázky v BIM již realizujeme. Rozhodnutí, zda se bude stavět v BIM, je na zadavateli, my se už dostáváme k projektu, který je v BIM nastartován. Ale to pak nám i subdodavatelům značně ulehčuje situaci, protože nechybí položky ve výkazu, výměr, nejsou špatně spočítané nebo podseknuté, jednodušší je také kontrola rozsahu prováděných prací.

Zdroj: stavba.tzb-info.cz