25.5. 2023     Praha

CENTRAL GROUP připravuje na Žižkově tři velké bytové projekty se zhruba 4.600 novými byty, Praha od investora získá přes 750 milionů Kč

Central Group je největším investorem a stavitelem v Praze 3. Rozvíjí zde tři velké rezidenční projekty – Parkovou čtvrť, Centrum Nového Žižkova a Nový Jarov. V nich vznikne zhruba 4.600 nových bytů, ale také školská zařízení, rozsáhlé zelené plochy a řada komerčních prostor. Celkové investiční náklady těchto tří projektů jsou kalkulovány na více než 40 miliard korun. Na příspěvcích investora (tzv. kontribucích) za umožnění výstavby těchto tří projektů Praha od Central Group získá přes 750 milionů Kč.

„Nově požadované příspěvky pro Prahu zvyšují cenu průměrného nového bytu o zhruba čtvrt milionu korun. A to přesto, že investor při výstavbě na brownfieldu nese navíc veškeré náklady na dekontaminaci a revitalizaci celého území. To je opravdu hodně a samozřejmě se to promítá do ceny nových bytů pro kupující“, říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. 

Systém „dobrovolných“ příspěvků investorů za možnost výstavby schválila Praha loni. Na základě tohoto systému vybírá příspěvky za schválení nové výstavby, a to podle rozsahu hrubých podlažních ploch (HPP) připravovaných projektů. U projektů, kde je potřebná změna územního plánu (tedy především u brownfieldů) činí příspěvek 2.300 Kč/m² HPP a u projektů stavěných v souladu s územním plánem je pak příspěvek stanoven na 700 Kč/m² HPP. Předepsané kontribuce hradí investoři buď v penězích nebo ve formě realizace městem požadovaných veřejných staveb, které by jinak Praha musela platit ze svého rozpočtu. 

„Praha nyní zvažuje tyto kontribuce dále zvýšit. To by ale bylo v současné velmi složité situaci na nemovitostním trhu fatální chybou, která by jen dále prohloubila dlouhodobou bytovou krizi,“ upozorňuje Kunovský. V takové situaci by totiž mnoho investorů své připravované bytové projekty odložilo na neurčito. Nebo by investoři své připravované projekty změnili z bydlení na jiné komerční využití, které by nepotřebovalo změnu územního plánu. 

 

Parková čtvrť s nejprodávanějšími luxusními byty v Praze

Největším rezidenčním projektem v nabídce Central Group je Parková čtvrť v Praze 3. Tato lokalita je v současnosti nejprodávanějším projektem luxusních bytů v celé metropoli. Hrubá stavba prvního městského bloku navazujícího na Basilejské náměstí s 390 byty je již dokončena a kompletně hotova bude příští léto. O lokalitu je velký zájem a prodáno je zde již více než 70 procent bytů. 

„Naše oficiální kontribuce požadované Prahou činí v případě Parkové čtvrti 291 milionů korun. V praxi ale naše náklady na veřejné stavby, které zde pro město budujeme, převýší 400 milionů Kč,“ vyčísluje Kunovský. Investorovi totiž zásadně vzrostly zejména náklady na kompletní přebudování Basilejského náměstí a jeho okolí. Podstatně se také zvýšily náklady na výstavbu velké šestitřídní mateřské školy, kterou Central Group pro město zdarma buduje.

„Neexistuje mnoho projektů, které tak zásadně ovlivní a především obohatí dlouhodobě nevyužívaný brownfield téměř v centru metropole. Jsme skutečně rádi, že jsme získali důvěru od investora, jenž nám svěřil výstavbu jedné z největších pražských rezidencí. Věříme, že zde vznikne krásné místo nejen pro bydlení, ale především pro život mnoha spokojených rodin a několika generací“, dodal Robert Špott, jednatel společnosti SYNER. Ta výstavbu řídí v konsorciu stavebních společností od února 2022. 

„Největším přínosem projektu je, že se podařilo s developerem domluvit změnu funkce výstavby. Dnes už to možná není tak známé, ale dříve bylo plánováno, že v této lokalitě vyroste velké obchodní centrum. To by přivedlo nepřiměřenou osobní dopravu. Došlo ale k dohodě a změně na rezidenční využití. Z pohledu veřejného zájmu vidím největší přínosy v umožnění průchodnosti, v nové školce a v nových veřejných plochách a náměstí, které projekt nabízí nejen novým obyvatelům, ale rovněž stávajícím starousedlíkům,“ říká místostarosta MČ Praha 3 Pavel Dobeš. 

 

Unikátní transformace brownfieldu na zelenou rezidenční čtvrť

Nová rezidenční Parková čtvrť vzniká unikátní přeměnou původního Nákladového nádraží Žižkov. V této nové městské čtvrti vznikne kromě bytů také velká šestitřídní mateřská škola se zahradou, nový veřejný park o velikosti 1,5 hektaru a promenáda se zelení a vodními prvky pro relaxaci. Velké množství nové zeleně dalo této lokalitě i její název – Parková čtvrť. Vznikne zde také řada drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren, což do této nové rezidenční čtvrti přinese příjemný metropolitní život.  

Parková čtvrť leží v širším centru metropole a má skvělou dopravní dostupnost. Ke stanici metra Želivského je to jen 5 minut chůze, tramvají přímo od lokality je možné se dostat za 10 minut na Václavské náměstí. Parková čtvrť přímo navazuje na stávající zástavbu u Basilejského náměstí a v okolí je kompletní občanská vybavenost – školství, zdravotnictví, sport, kultura a nespočet obchodů, služeb, restaurací, kaváren a barů. 

Nová čtvrť má unikátní urbanistickou a architektonickou koncepci z pera renomovaného architekta Jakuba Ciglera. Nová zástavba je zde navržena ve formě polouzavřených městských bloků, které vycházejí z tradice typické pro Vinohrady a Žižkov. Vlastní architekturu jednotlivých staveb pak navrhovalo 9 předních ateliérů, které zde vytvořily 21 rozmanitých architektonických konceptů. 

 

Žižkov se dynamicky rozvíjí a je stále populárnější

„Žižkov prochází velkou proměnou a stává se novou „trendy“ čtvrtí podobně jako sousední Karlín. Potenciálu Prahy 3 v Central Group velmi věříme a jsme zde největším investorem nové výstavby. Celkem tady připravujeme tři velké rezidenční projekty se zhruba 4,6 tisíci novými byty. Žižkov je a stále více bude skvělým místem pro život,“ dodává Kunovský. Vedle již stavěné a prodávané Parkové čtvrti rozvíjí Central Group v Praze 3 projekt Centrum Nového Žižkova a projekt Nový Jarov. 

Centrum Nového Žižkova je prestižní rezidenční projekt z pera architektky Evy Jiřičné. Prvotní koncept řešení této lokality vzešel z velké mezinárodní architektonické soutěže. Z důvodů výhrad ke třem rozvlněným výškovým stavbám byl však tento prvotní koncept architektkou Jiřičnou zásadně přepracován a veřejnosti bude představen již letos na podzim. Projekt je nyní ve finálním stádiu změny územního plánu a na místě probíhají velmi náročné demoliční a dekontaminační práce. Požadovaný příspěvek městu zde činí 213 milionů Kč. Kromě bytů zde vznikne i velká mateřská škola, park s vodní plochou a uměleckým dílem a také řada restaurací, kaváren, obchodů a služeb. 

Nový Jarov je připravovaný rezidenční projekt teprve ve stádiu tvorby koncepce, který je v procesu změny územního plánu. Finanční příspěvek městu za tento projekt byl vyčíslen na 148 milionů korun a s městem zde nyní probíhá jednání o možnosti přenechání části pozemku pro veřejnou výstavbu. Koncepci projektu Nový Jarov představí Central Group veřejnosti v průběhu příštího roku. 

Zdroj: Central Group

Foto: archiv SYNER, s.r.o.