5.8. 2020    

Budova ČSOB u Aldisu roste podle plánu, zmizela terasa, která stavbě bránila

V lokalitě Aldis stále pokračují práce na stavbě budovy ČSOB a plánované piazzety, dokončení prací ještě nedávno bránila jedna z teras, kterou město nechalo odstranit. Firma Syner měla původně provést demolici za 3,4 milionu korun bez DPH. Na stavbě se ale objevily okolnosti, díky kterým se podařilo městu ušetřit téměř 250 tisíc korun. Vše navíc pokračuje podle sjednaného plánu.

„Poměrně zásadním způsobem nám pomohlo, že se banka ČSOB rozhodla rozšířit své staveniště, a proto další úpravy území, které měly být provedeny spolu s demoličními pracemi, nejsou v současné době ze strany města potřeba a také to, že společnost Elektrárny Opatovice požadovala osazení poklopů do kanálů těmi svými, které pro potřeby stavby dodala. Podařilo se nám také ušetřit za skládkovné, protože jsme nemuseli nechat zlikvidovat všechen odstraňovaný materiál, ale část z něj dokáží opětovně využít hradecké technické služby,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. Nyní může pokračovat stavba budovy ČSOB, která by měla být dokončena v červnu příštího roku, nejdéle však na konci léta, a poté se začne budovat lávka přes Labe, která vyústí u Aldisu poblíž plánované piazzety.

Stavba lávky u Aldisu, kterou bude provádět pražská společnost SMP, vyjde město na zhruba 133,7 milionu korun bez DPH. Se zhotovitelem se město chystá podepsat smlouvu během první poloviny srpna. „Jakmile dojde k podpisu smlouvy o dílo, budeme moci podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Po vyhodnocení žádosti budeme mít potvrzenou maximální možnou částku dotace, ovšem již teď máme signály, že by mohla být v takové výši, abychom zvládli pokrýt více než polovinu celkových nákladů,“ říká náměstkyně primátora pro dotace Monika Štayrová.

Zdroj: https://zpravy.hradeckralove.cz/budova-csob-u-aldisu-roste-podle-planu-zmizela-terasa-ktera-stavbe-branila-44125/