1.11. 2023     Břeclav

Břeclav opravuje Domov seniorů

V Břeclavi začala rekonstrukce lůžkové části Domova seniorů. Do modernizace pavilonu A město investuje 116 milionů korun bez DPH. Po jejím skončení bude mít Domov seniorů komfortnější zázemí pro zhruba stovku klientů, přibude evakuační výtah a elektronická požární ochrana.

Postupná oprava Domova seniorů je jednou z priorit města. Vyžaduje ji nejen neutěšený stav budovy ze 70. až 80. let, ale také měnící se skladba klientů domova. Se stárnutím populace je stále vyšší počet klientů imobilních a je tedy potřeba zajistit bezbariérovost celého pavilonu. Vnitřní stavební úpravy změní dispozice tak, aby se zvýšil standard bydlení. Přibude jedno pobytové patro a v podkroví zázemí pro zaměstnance, které dosud chybělo.

Potřebu rekonstrukce pavilonu A vyvolala také změna legislativy. Pečovatelská zařízení s kapacitou nad padesát lůžek budou muset mít od 1. 12. 2024 elektronickou požární ochranu (EPS) a u vícepodlažních budov bude povinný evakuační výtah. I tyto podmínky břeclavský Domov seniorů po rekonstrukci splní.

„Břeclav má jako jedno z mála měst v kraji vlastní Domov seniorů. K rekonstrukci objektu nás vedou změny legislativy, ale i snaha posunout budovy z reálného socialismu do 21. století. Od roku 2019 do objektu výrazně investujeme. Bohužel je to tak, že co dříve sloužilo spíše čiperným staříkům, dnes obsluhuje náročnější klientelu, což klade vyšší nároky nejen na budovu, ale i personál. Chtěl bych poděkovat všem v procesu zapojeným, stavbě předcházely více než dva roky příprav a já se těším, až objekt zkolaudujeme a otevřeme klientům,“ komentuje projekt místostarosta Břeclavi pro oblast investic Jakub Matuška.

Realizace stavby se ujme sdružení firem SYNER, s.r.o a OHLA ŽS, a.s. „Vnější vzhled objektu se výrazně nezmění, až na přístavbu evakuačního výtahu bude druhou nejvíce viditelnou změnou úprava střechy, kde vzniknou nové prostory pro klienty domova seniorů. To podstatné se odehraje uvnitř: kompletně se předělá dispozice, všechny vnitřní rozvody, kanalizace či vzduchotechnika a přibude EPS. Na provozních objektech A a C jsou také navrženy fotovoltaické panely s kapacitou přes 180 kWp, aby byl provoz budov částečně autonomní,“ vyjmenovává stavební práce Michal Renát, obchodní manažer společnosti SYNER.

Na rekonstrukci pavilonu A se Břeclavi podařilo získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výší 61 milionů korun. Hotová by měla být do konce příštího roku. Po jejím skončení se celková suma, kterou již Břeclav do zařízení investovala, vyšplhá na téměř čtvrt miliardy korun.

Pavilon A je již třetí etapou rekonstrukce z celkových čtyř. V roce 2020 investovalo město stomilionovou částku do přístavby kuchyně a administrativního a skladovacího zázemí. V loňském roce došlo na rekonstrukci bývalé kuchyně na jídelnu a vytvoření multifunkčních prostor v ceně cca 14 milionů. Do budoucna je v plánu ještě oprava poslední části. Tou je původní objekt s označením C.

Vedení Domova seniorů se na rekonstrukci připravuje už několik měsíců. Budovu není možné rekonstruovat za provozu, proto bylo nutné najít dočasné náhradní bydlení pro zhruba stovku klientů. Se stěhováním pomohl Jihomoravský kraj, který část klientů přijal do svých zařízení, další stráví dobu oprav s rodinou nebo v domě s pečovatelskou službou.

Foto: archiv SYNER, s.r.o.