2.5. 2019     Praha

Areál ledových sportů zahájen

Téměř pět let příprav předcházelo slavnostnímu poklepu základního kamene Areálu ledových sportů (ALS), který zaštiťuje společnost AR delta. Ta v městské části Praha 11 buduje unikátní sportovní komplex, jehož dominantou budou dvě ledové plochy.

„Jedna je určena na bruslení a hokej, ve druhé jsou čtyři dráhy na curling,“ říká Petr Urban, hlavní stavbyvedoucí dodavatelské společnosti SYNER. I proto iniciátoři projektu zvolili netradiční kámen a místo na žulový kvádr klepali na 150 let starý curlingový kámen, který bude v hotovém areálu vystaven.

ALS se nachází v aglomeraci, kde žije téměř sto tisíc lidí a kde je více než třicet školních i předškolních zařízení s více jak 5 tisíci dětmi.  Dostatek kapacity poslouží k využití i dospělou populací.

Základ projektu tvoří ledové plochy a ty jsou doplněny o odpočinkovou, klubovou restaurační zónu. Celý komplex je bezbariérový a najdeme zde fitness, rehabilitaci a fyzioterapii, školící místnost a půjčovnu sportovních potřeb spojenou s malým obchodem.

Součástí  sportovního centra jsou venkovní sportoviště zahrnující tři již revitalizovaná multifunkční hřiště určená pro všechny druhy míčových sportů. Hřiště jsou doplněna o běžeckou rovinku s doběhem a pískovým doskočištěm pro skok daleký. Sportovní aktivity provozované na ledových plochách a k nim přidané míčové sporty a lehkoatletické disciplíny tvoří dokonalý mix pohybových činností vhodných nejen pro hlavní cílovou skupinu, tedy mládež, ale i pro ostatní občany spádových oblastí, kteří budou moci ve volných časech areál využívat.