Průmyslová zóna Panattoni Park Pilsen West II

2022  · 

Areál u Nýřan, který se nachází na brownfieldu se může pochlubit bohatou průmyslovou historií. Již dříve zde fungoval uhelný důl, tepelná elektrárna, muniční továrna i betonárna. Teď zde vyrůstá průmyslová zóna Panattoni Park Pilsen West II, která nabídne prostory o celkové rozloze 58,605 m2. Moderní hala bude splňovat přísné požadavky v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction a bude se vyznačovat řadou ekologických a udržitelných prvků. Projekt je připraven na instalaci fotovoltaických panelů na střechu budovy a bude využívat dešťovou vodu pro splachování. Od začátku výstavby se počítá uhlíková stopa, aby investor mohl minimalizovat dopady na klimatické změny. V plném provozu zde bude pracovat až 700 zaměstnanců.

CENA (BEZ DPH)
  • objednavatel
    Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
  • DOBA PLNĚNÍ
    2023
  • LOKALITA
    Nýřany u Plzně